Podpora / Support

V prípade poruchy/problému prosím vyplňte nasledovný formulár.

Prázdny

Prázdny

OneClick s.r.o.

     +421 55 306 9354
   Strojárenská  3, 040 01 Košice
    info@oneclick.sk
     www.oneclick.sk

IČO : 36572781
IČ DPH : SK2021739038

OneClick Systems s.r.o.

     +421 55 306 9354
   Strojárenská  3, 040 01 Košice
    info@oneclick.sk
     www.oneclick.sk

IČO: 50345842
IČ DPH: SK2120284364

Vytvorené systémom Audience Toolkit.